Politieke partijen
Kijk op de website van een partij voor meer informatie en/of voor de partijprogramma's.

                 De stemadvies generator
Via deze website worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker(s) opgeslagen. Wel wordt het aantal reacties/stemadvies en de punten geteld.
Het advies kan zo vaak worden toegepast als nodig is. Om transparantie te geven over hoe de stemadvies generator werkt, wordt het toewijzen van punten uiteen gezet.

Toewijzing van punten
De eerste voorkeurvraag: 'Welke partij heeft de voorkeur' geeft de geselecteerde partij een voorsprong met 2 punten.
De tweede voorkeurvraag: 'Welke partij heeft niet de voorkeur' geeft de geselecteerde partij een achterstand van 2 punten.
De 10 stellingen kent min- en pluspunten toe aan de achterliggende partij. Bij deze vragen is slecht 1 antwoord mogelijk. Zeer eens (2 punten), eens (1 punt), Neutraal geen punten, oneens (-1 punt) en zeer oneens (-2 punten).
De gewichtvraag: 'Welke stelling is het belangrijkste' verdubbeld de eerder toegekende 2 punten van een stelling.
De 12 themavragen kent 1 punt toe aan de achterliggende partij. De voorkeurmaatregelen staan in een willekeurige volgorde.
De gewichtvraag: 'Welk thema is het belangrijkste' geeft de achterliggende partij twee extra punten.
De vraag over 'de presentatie van het partijprogramma' levert de achterliggende partij een extra punt op.

Wanneer een partij geen standpunt of maatregel heeft over een bepaald onderwerp of thema zijn er geen punten aan die partij toegekent.

Wanneer meerdere keuzevakjes zijn aangevinkt, worden de punten ook een die geselecteerde partijen toegekend. Dit geniet echter niet de voorkeur, omdat het gewenster is een eenduidig stemadvies te genereren.

namens www.anticiperen.com,
webmaster & partijonderzoeker
info@anticiperen.com